• facebook
  • linkedin

Vršimo bušenje i miniranje sirovine sa stručnim i osposobljenim kadrovima. Prerada materijala vrši se na modernim postrojenjima gdje se u prvoj fazi na kalibracionoj rešetci odvaja prljavi jalovinski materijal, a čist materijal se deponuje u natkriveni bunker gdje je materijal zaštićen od vremenskih uticaja.

Posjedujemo modernu mehanizaciju za utovar i transport