• facebook
  • linkedin

  • +387 32 878 133

MGV GRADNJA d.o.o. Zavidovići osnovana 2005.godine.

Osnovna djelatnost firme “MGV GRADNJA“ d.o.o. Zavidovići je eksplatacija i prerada kamena krečnjaka koja se vrši na kamenolomu “Sokolica“. Riječ je o krečnjaku vrlo visokog kvaliteta koji je upotrebljiv za sve vrste betona i asfalta.

U sklopu kamenoloma nalazi se i asfaltna baza kapaciteta 30t/h, a pored toga vršimo sve poslove niskogradnje gdje posjedujemo svoju mehanizaciju za pripremu podloge i asfaltiranje.